Klantenservice Koophaven

Klantenservice staat bij ons voorop, daarom hier een uitleg hoe we het beste te bereiken zijn
en wat de juiste acties zijn.

Garantie/reparatie

Voor garantieclaims of reparaties dient u eerst, voordat u de goederen terugstuurt, een RMA (Return of Materials Autorisation) aan te vragen via een e-mail (service@koophaven.nl) . Vergeet daarbij niet de volgende informatie te vermelden:

• De klantgegevens zoals vermeld op de factuur.

• Het order- en factuurnummer alsmede de afleverdatum.

• Het artikel waarvoor u de RMA aanvraagt. Het artikelnummer, -omschrijving, het serienummer.

• Een duidelijke omschrijving van uw garantieclaim of reparatie. Vermeld, indien van toepassing, met welke software en versie (zowel de systeem- als applicatiesoftware) en de drivers (versie) waarmee het apparaat werkt of op aangesloten is.


Zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben sturen wij u het RMA-nummer en bijbehorende instructies naar het door u opgegeven e-mail adres. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. pdaware.nl verleent dezelfde garantie als de leverancier en/of producent. Wij maken altijd en alleen gebruik van de garantiefaciliteiten die de leverancier en/of producent daarvoor beschikbaar hebben.

 

Klachtenregeling

• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij service@koophaven.nl Dit kan bij voorkeur via email (service@koophaven.nl) 
Wilt u  liever teruggebeld worden?  
Geef probleempje, geef dit in de mail even aan.

• Bij de service@koophaven.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

• Een klacht over een product, dienst of de service van service@koophaven.nl kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org.

Rechten

De hierboven beschreven verklaring geldt voor de website van Koophaven
We behouden ons het recht om deze verklaring te allen tijden aan te passen. Bovenstaand beleid en verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor onze voorwaarden verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden op eveneens op deze site.

 

Snelle Klantenservice

Snelle Klantenservice

mail ons op service@koophaven.nl